Pogrzeb dzieci nienarodzonych

Przeprowadzenie pochówku dziecka nienarodzonego bywa niezwykle istotne z punktu widzenia poradzenia sobie z bólem po Jego stracie i przeżycia żałoby. Niestety często zdarza się, że rodzice martwo urodzonych dzieci napotykają na liczne przeszkody administracyjne na drodze do zorganizowania uroczystości pogrzebowej. Poniższy tekst ma na celu uświadomienie rodzicom jakie prawa im przysługują.

Formalności w szpitalu i USC

Decyzja co będzie się działo z ciałem dziecka należy do rodziców. Mogą pozostawić je w szpitalu (w tym przypadku zrzekają się prawa do rejestracji dziecka w USC) lub zdecydować o odbiorze dziecka oraz o organizacji pochówku. Szpital w takiej sytuacji zobowiązany jest do wystawienia tzw. pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania Karty Zgonu (niezbędnej do celów pochowania). Dokumenty te przysługują każdemu dziecku (medycznie płodowi, zarodkowi) bez względu na czas zakończenia ciąży. W USC, na podstawie karty zgonu, rodzina otrzymuje skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Nie sporządza się aktu zgonu, ponieważ akt urodzenia z odpowiednią adnotacją ma takie same skutki prawne. W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentów przez szpital, argumentowanej np. obiektywnymi trudnościami z ustaleniem płci dziecka, rodzicom przysługuje prawo zlecenia badania genetycznego.

Opisane wyżej dokumenty są konieczne do zorganizowania ceremonii pochówku. Dzieci nienarodzone najczęściej chowane są do grobów rodzinnych. Istnieje również możliwość pochowania dziecka w specjalnie do tego przeznaczonej wspólnej mogile dla dzieci nienarodzonych

Inne świadczenia po utracie dziecka

Nie zawsze rodzice dziecka utraconego mają świadomość, że przysługują im pewne świadczenia w związku z urodzeniem martwego dziecka. Matka dziecka ma m.in. prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego. Rodzice mają także prawo do odebrania zasiłku pogrzebowego.